Anvendelse Plantning Pleje Hækkens beboere

Pleje

Du kan godt anvende liguster som uklippet hæk. Så får du især glæde af blomster og bær. Blomsterne besøges flittigt af bier og andre nytteinsekter. De dekorative sorte bær bliver siddende hele vinteren og kan anvendes til buketter eller andre dekorative formål.

Hækkeklipning

Liguster
Med en el klipper, med batteri eller ledning går det som en leg.............


De fleste vælger at klippe deres ligusterhække. For at få et helt skarp og markant udtryk, er det en god idé at klippe 2 gange pr. sæson. 1. gang inden Sankthans og 2. gang midt i august. Den bedste forgrening fås ved at klippe 1/3 til 1/2 af nytilvæksten i toppen, ved hver klipning. Det kan måske synes lidt spildt at klippe toppen inden den fulde højde er nået, men faktisk viser det sig at målet nåes lige så hurtigt. Fordelen er at din hæk bliver stabil også hvis der skulle lægge sig sne på toppen om vinteren.
En klippet hæk skal være kegleformet, - bredest forneden, så der kommer lys til hækken i hele dens højde. F. eks. 40-50 cm for neden og smal foroven, ca. 25-30 cm. Så undgår du også at der lægger sig sne på toppen og ødelægger hækken om vinteren.
Med en el klipper, med batteri eller ledning går det som en leg. Hækkeafklippet kan du sagtens kompostere til senere nytte i havens bede.

Liguster
Ligusterhække kan med lidt øvelse, formes med helt skarpe kanter.............


Liguster
Andre foretrækker et mere løssluppet udtryk.............


Sne på hækken
Ved at klippe hækken så den afslutter som en trekant, kan undgåes at sneen, som her kan lægge sig på toppen og giver skader

Gødskning

Liguster kvitterer med god tilvækst og friske grønne blade, hvis du giver lidt gødning. Det er vigtigt i de første 2-3 år for at få hækken godt igang, men du kan med fordel fortsætte i årene fremover. Herved opnås en ligusterhæk der er langt mere robust overfor eventuelle svampesygdomme og du vil kunne nyde den friskgrønne havemur hvert år. Brug f.eks. en almindelig klorfri, NPK blandingsgødning med mikronæringsstoffer. 100 gram pr 10 meter hæk, 2 gange om året i marts og juni måned. Bruger du organisk gødning skal du huske at læse brugsanvisningen.

gødskning
Liguster kvitterer med god tilvækst og friske grønne blade, hvis du giver lidt gødning

Vanding

Veletablerede ligusterhække klarer sig normalt fint uden ekstra tilførsel af vand. I tørre perioder hen på sommeren, kan der dog opstå vandmangel. Især hvis hækken er placeret et udsat sted med kraftig fordampning. Vandmangel nedsætter hækkens modstandskraft mod sygdomme og kan medføre bladfald. Vand er dyrt, men bruger man sivevanding hvor vandet langsomt, fra en slange kan sive ned til rødderne, fås den bedste udnyttelse af de dyre dråber. Det er populært at samle vandet op i beholdere fra tage og andre overflader i stedet for at belaste rensningsanlæggene. Lad også ligusterhækken får glæde metoden.Foryngelseskur

Gamle hække kan få nyt liv ved en kraftig beskæring. Liguster kan tåle at blive klippet helt ned til få cm. over jordoverfladen. De fleste vælger dog at skære 10-15 cm over jorden. På de tilbageværende grenstykker findes masser af "sovende øjne" der nu vækkes til live og du vil i løbet af 2-3 sæsoner igen kunne glæde dig over en frisk grøn hæk. Husk først at lave aftale med naboen!

liguster
Kraftig tilbageskæring vækker nyt liv i ligusterhækkenDu kan også vælge en knap så radikal metode ved kraftigt beskære en side ad gangen. Der klippes ind til hovedstammer i midten af hækken, uden at røre toppen. Til næste forår beskæres den modsatte side på samme måde. Forårsperioden før løvspring er et godt tidspunkt for kraftig beskæring af ligusterhække.

liguster
En mere moderat fremgangsmåde med en side af gangen er også en mulighed


Opdateret d. 3.9.2013