Anvendelse Plantning Pleje Hækkens beboere

Plantning

Indkøb

Ligusterplanter er som regel bestillingsvare og forhandles oftest som såkaldte "barrodsplanter" d.v.s. planter med "bare", ubeskyttede rødder. Disse planter er taget op i planteskolen og opbevaret i kølerum. Dette er en stor fordel for dig, da det sikrer at planterne ikke er tørret ud og ligeledes befinder sig på det helt rigtige udviklingstrin - lige klar til plantning. Denne opbevaringsmetode forlænger plantesæsonen om foråret og efteråret.

Pas på udtørring

Det er meget vigtigt at du passer godt på de nyindkøbte ligusterplanter. Indtil nu har din plantebutik sørget for at ligusterplanterne er opbevaret korrekt, men når du forlader forretningen er det dit ansvar. Det er især rødderne du skal passe på. De må ikke tørre ud og skal derfor indpakkes i plastik eller tilsvarende egnet emballage. Liguster har mange og fine rødder og er derfor lette at få til at gro når blot du er påpasselig.
Inden plantningen anbringes planterne skyggefuldt og køligt. Du må under igen omstændigheder lægge planterne ud på jorden i solskin.

Beauveria bassiana
Sådan ser gode rødder ud.............


Plantning

Vælg en dag med overskyet vejr. Træk en snor hvor hækken skal være. Du kan herefter lave en rille langs snoren med spaden som angiver retningen.Er jorden hård er det vigtigt at den løsnes i bunden af plantehullet. I nybyggede områder kan det være nødvendigt at foretage en grubning som kræver større, professionelle maskiner.
Der plantes 4-5 planter pr. løbende meter for at få en tæt hæk. Efter plantningen trædes jorden let til, omkring de enkelte planter.
Efterfølgende kan du dække jorden med barkflis for at forhindre ukrudt.
Dækker du med bark skal du huske at tilføre ekstra vand og gødning som barken bruger under nedbrydningsprocessen.

Beauveria bassiana
Det er godt at være 2 når der skal plantes......


Vanding

Er jorden meget fugtig er det ikke nødvendigt at vande, men ellers skal du i gang med vandslangen. Især om foråret med udsigt til længere tids tørvejr er det vigtigt at hækken ikke mangler vand. Du kan også lægge en siveslange ud i forbindelse med plantningen. Det gør det lettere at få vandet til langsomt at trænge ned i jorden.
Bruger du store planter fra "Færdighæk - konceptet" er vanding særlig vigtig og i det hele taget kræver sådanne fuldt udvoksede planter en speciel håndtering

Beauveria bassiana
Gode ligusterplanter har mange grene udgående fra basis og giver hurtigt en tæt og robust hæk


Renholdelse

I etableringsårene er det vigtigt at holde hækken fri for ukrudt. Hold rent i et bælte på mindst 50 cm på hver side af hækken. Du kan evt. dække med bark eller andet materiale for at forhindre ukrudtets fremspiring. Husk hvis du bruger biologiske dækkematerialer at tilføre gødning som disse materialer bruger i nedbrydningsprocessen. Eller får hækken næringsmangel.
Ligeledes skal du i forbindelse med dækkemateriale vande ekstra meget i starten. Senere hæmmer dækkematerialet fordamningen og dermed vandforbruget.

Opdateret d. 28.9.2013